Dit artikel gaat over getallen en tellen in het Spaans. Getallen worden gebruikt voor het aanduiden van aantallen, hoeveelheden, tijd, datum, jaartallen, etc. In dit artikel kun je de namen van hoofd- en rangtelwoorden leren en hoe deze worden gebruikt.

Hieronder is een overzicht van de telwoorden in het Spaans:

getalhoofdtelwoordrangtelwoord
0 cero  
1 un, uno /-a primer, primero /-a
2 dos segundo /-a
3 tres tercer, tercero /-a
4 cuatro cuarto /-a
5 cinco quinto /-a
6 seis sexto /-a
7 siete séptimo /-a
8 ocho octavo /-a
9 nueve noveno /-a
10 diez décimo /-a
11 once undécimo /-a
12 doce duodécimo /-a
13 trece decimotercero /-a
14 catorce decimocuarto /-a
15 quince decimoquinto /-a
16 dieciséis decimosexto /-a
17 diecisiete decimoséptimo /-a
18 dieciocho decimoctavo /-a
19 diecinueve decimonoveno /-a
20 veinte vigésimo /-a
21 veintiuno /-a vigésimo /-a primero /-a
30 treinta trigésimo /-a
31 treinta y uno /-a trigésimo /-a primero /-a
40 cuarenta cuadragésimo /-a
50 cincuenta quincuagésimo /-a
60 sesenta sexagésimo /-a
70 setenta septuagésimo /-a
80 ochenta octogésimo /-a
90 noventa nonagésimo /-a
100 cien centésimo /-a
101 ciento /-a uno /-a centésimo /-a primero /-a
110 ciento /-a diez centésimo /-a décimo / -a
120 ciento /-a veinte centésimo /-a vigésimo /-a
200 doscientos /-as ducentésimo /-a
300 trescientos /-as tricentésimo /-a
400 cuatrocientos /-as cuadringentésimo /-a
500 quinientos /-as quingentésimo /-a
600 seiscientos /-as sexcentésimo /-a
700 setecientos /-as septingentésimo /-a
800 ochocientos /-as octingentésimo /-a
900 novecientos /-as noningentésimo /-a
1000 mil milésimo /-a
1100 mil ciento /-a milésimo /-a centésimo /-a
2000 dos mil dosmilésimo /-a
2001 dos mil uno /-a dosmilésimo /-a primero /-a
1.000.000 millón millonésimo /-a
2.000.000 dos millones dosmillonésimo /-a

Hoofdtelwoorden

Om aantallen uit te drukken worden hoofdtelwoorden als volgt gebruikt:

un hombre; una mujer
een man; een vrouw
dos hombres; dos mujeres
twee mannen; twee vrouwen
treinta y un días
éénendertig dagen
cuarenta y una banderas
éénenveertig vlaggen

Als het telwoord uno in het meervoud wordt gezet krijgt het de betekenis enkele, of een aantal:

unos hombres; unas mujeres
enkele mannen; enkele vrouwen

Rangtelwoorden

Om een rangorde aan te geven worden rangtelwoorden gebruikt:

la primera vez
de eerste keer
el quinto coche
de vijfde auto