Als je de tijd hebt genomen dit artikel te lezen kan je vragen, begrijpen en vertellen hoe laat het is, welke dag en datum het is en verwijzen naar jaartallen en eeuwen. In dit artikel wordt kennis over getallen als bekend verondersteld. Lees gauw verder, geen tijd te verliezen! ;-)

Hoe laat is het?

Hieronder zijn enkele voorbeelden van tijdsaanduiding. Merk op dat één uur dus enkelvoud is, maar de rest meervoud.

¿Qué hora es?
Hoe laat is het?
Es la una.
Het is één uur.

Son las dos.
Het is twee uur.

Hoy el mercado cierra a las trés de la tarde.
Today the market closes at 3 o'clock in the afternoon.
Mañana quedamos a las once de la mañana.
Morgen spreken we af om elf uur 's ochtends.

De markt in Valencia

Iets gedetailleerder wordt het met aanduiding van halve uren en kwartieren:

Es la una y media.
Het is half twee.
Son las siete menos cuarto.
Het is kwart voor zeven.

Nog gedetailleerder wordt de tijdsaanduiding als volgt:

El accidente tuvo lugar a las ocho y diecisiete.
Het ongeluk vond plaats om zeventien over acht.
El tren a Barcelona sale a las ocho menos doce.
De trein naar Barcelona vertrekt om twaalf voor acht.
El autobus llegó a las cuatro y pico.
De bus arriveerde even na vieren.
El programa empieza a las diez en punto.
Het programma begint om tien uur precies.

Welke dag is het vandaag?

Hieronder volgen de dagen van de week.

lunes maandag
martes dinsdag
miércoles woensdag
jueves donderdag
viernes vrijdag
sábado zaterdag
domingo zondag

Enkele voorbeelden:

¿Qué día es hoy?
Welke dag is het vandaag?
Hoy es jueves.
Vandaag is het donderdag.
Te lo doy el sábado que viene.
Ik geef het je aanstaande zaterdag.

Maanden

In de volgende tabel staan de maanden van het jaar, merk op dat de namen erg lijken erg op hun Nederlandse equivalent:

enero januari julio juli
febrero februari agosto augustus
marzo maart septiembre september
abril april octubre oktober
mayo mei noviembre november
junio juni diciembre december

Voorbeelden:

En abril, aguas mil.
In april regent het veel. (vrij vertaald)
Por mayo cada día un rayo.
In mei elke dag een (zonne)straal.

Datumaanduiding

Data worden in het Spaans op de volgende wijze gebruikt:

¿Qué fecha es hoy?
Welke datum is het vandaag?
Hoy es el veintidos de junio.
Vandaag is het tweeëntwintig juni.
Estamos a catorce de febrero.
Vandaag is het veertien februari.

Merk op dat bij de formulering met estar geen lidwoord voor het telwoord staat. Bij de eerste dag van de maand kan ook het rangtelwoord primero worden gebruikt:

Hoy es el uno/primero de agosto.
Vandaag is het één augustus.

Jaartallen in data worden als volgt gebruikt:

Nací el diez de octubre de mil novecientos setenta y ocho.
Ik ben geboren op tien oktober negentienachtenzeventig.

In brieven wordt de datum altijd als volgt geformuleerd:

Málaga, 3 de septiembre de 2009

Eeuwen worden als volgt geformuleerd:

el siglo veintiuno
de eenentwintigste eeuw