Deze artikelen gaan over werkwoorden, vervoegingen en meer. Zoek je andere informatie over de Spaanse taal, kijk dan bij de artikelen over Spaanse grammatica.

Wil je beginnen met het leren en oefenen van Spaanse werkwoorden en weet u niet hoe? In dit artikel vind je suggesties om te beginnen met het leren van regelmatige en een aantal vaak gebruikte onregelmatige werkwoorden.

Lees meer: Spaanse werkwoorden voor beginners

De niet-persoonlijke vormen van een werkwoord refereren niet naar een grammaticale tijd of persoon, maar hebben een meer uniek karakter. In het Spaans zijn er drie niet-persoonlijke vormen: de infinitief, het tegenwoordig deelwoord en het voltooid deelwoord. Dit artikel beschrijft het gebruik van deze werkwoordsvormen in het Spaans.

Lees meer: De niet-persoonlijke vormen

De aantonende wijs of indicatief (in het Spaans: modo indicativo) wordt gebruikt om de reële wereld te beschrijven: dat wat is (tegenwoordige tijd), dat wat was (verleden tijd) en wat zal zijn (toekomende tijd). Dit artikel behandelt het gebruik van alle eenvoudige en samengestelde tijden in het Spaans.

Lees meer: De aantonende wijs

De aanvoegende wijs of subjunctief (in het Spaans modo subjuntivo) wordt gebruikt om ideeën die niet in het domein van het feitelijke passen: concepten die hypothetisch in plaats van feitelijk zijn. Het gaat hierbij om de gevoelens die de spreker heeft ten opzichte van de situatie of gebeurtenis. Dit artikel beschrijft het gebruik van de presente, pretérito imperfecto, futuro, perfecto en pluscuamperfecto in de aanvoegende wijs in het Spaans.

Lees meer: De aanvoegende wijs

De voorwaardelijke wijs of conditionalis (in het Spaans: modo condicional) wordt gebruikt voor acties waarvan de verwezenlijking afhangt van een voorwaarde. Dit artikel beschrijft de wijze waarop de modo condicional wordt gebruikt in het Spaans.

Lees meer: De voorwaardelijke wijs

De gebiendende wijs of imperatief (in het Spaans modo imperativo) drukt een bevel, verzoek of verbod uit. In het Spaans is er een bevestigende en onkennende imperatief. Dit artikel beschrijft het gebruik van beide varianten.

Lees meer: De gebiedende wijs

De Spaanse werkwoorden ser en estar betekenen allebei zijn, maar wel op verschillende manieren. Dit artikel gaat over die verschillen tussen beide onregelmatige werkwoorden en waneer je welke gebruikt.

Lees meer: Ser of Estar?