De gebiendende wijs of imperatief (in het Spaans modo imperativo) drukt een bevel, verzoek of verbod uit. In het Spaans is er een bevestigende en onkennende imperatief. Dit artikel beschrijft het gebruik van beide varianten.

Bevestigend Afirmativo

Hieronder een paar voorbeelden van de bevestigende imperatief:

¡Canta!
Zing!
Siéntese usted.
Ga zitten.

Ontkennend Negativo

Hieronder een paar voorbeelden van de negatieve imperatief. Bij deze imperativo negativo komen de vormen overeen met die van de subjuntivo presente:

No mientes.
Lieg niet.
¡No me molestes!
Val me niet lastig!
No te avergüences.
Schaam je niet.
Nunca pierdas la esperanza.
Verlies nooit de hoop.