Bij deze werkwoorden verandert in een aantal persoonsvormen de u in de stam in ue.

J