Deze artikelen gaan over Spaanse grammatica. Met deze artikelen kun je een aantal basisvaardigheden van het Spaans leren. Zoek je informatie over werkwoorden en vervoegingen? Lees dan de artikelen over werkwoorden en vervoegingen.

Het Spaanse alfabet is hetzelfde als de Nederlands, maar er zijn wel wat aanvullingen, zoals de ñ. Spaans is een fonetische taal wat wil zeggen dat er een directe relatie ligt tussen het geschreven woord en de uitspraak ervan: wat u leest is wat u spreekt. Zie de tabel met alle letters en bijbehorende uitspraak in het Spaans...

Lees meer: Het Spaanse alfabet

In het Spaans is de klemtoon van een woord te bepalen aan de hand van de letter waarmee het woord eindigt. Eindigt het woord op een -s of een -n of een klinker, dan ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, in andere gevallen op de laatste lettergreep. Lettergrepen met een accent hebben altijd de klemtoon. Lees meer voor een uitgebreidere uitleg.

Lees meer: De klemtoon in Spaanse woorden

Dit artikel gaat over getallen en tellen in het Spaans. Getallen worden gebruikt voor het aanduiden van aantallen, hoeveelheden, tijd, datum, jaartallen, etc. In dit artikel kun je de namen van hoofd- en rangtelwoorden leren en hoe deze worden gebruikt.

Lees meer: Getallen en tellen in het Spaans

Als je de tijd hebt genomen dit artikel te lezen kan je vragen, begrijpen en vertellen hoe laat het is, welke dag en datum het is en verwijzen naar jaartallen en eeuwen. In dit artikel wordt kennis over getallen als bekend verondersteld. Lees gauw verder, geen tijd te verliezen! ;-)

Lees meer: Tijd in het Spaans

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom vaak door elkaar gehaald. Dikwijls kunnen beide woorden vertaald worden met voor. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen. In dit artikel kun je lezen hoe je deze Spaanse voorzetsels goed kunt gebruiken.

Lees meer: Por of para?