Het Spaanse alfabet is hetzelfde als de Nederlands, maar er zijn wel wat aanvullingen, zoals de ñ. Spaans is een fonetische taal wat wil zeggen dat er een directe relatie ligt tussen het geschreven woord en de uitspraak ervan: wat u leest is wat u spreekt. Zie de tabel met alle letters en bijbehorende uitspraak in het Spaans...

letternaamvoorbeelduitspraak
a a plato zelfde als de Nederlandse a in plat
b be Barcelona zelfde als een Nederlandse b
c ce

calor

cerveza

ca-, co-, cu- als een k in kind

ce-, ci- als th in het Engelse woord thin, merk op: in Latijns Amerika als een s

d de ciudad

zelfde als een Nederlandse d

aan het einde van een woord zachter of zelfs onuitgesproken

e e elegir zelfde als een e in pet
f efe família zelfde als een Nederlandse f
g ge

gato

gente

normaal als een g in het Engelse woord good

met ge-, gi- als een Nederlandse ch

h hache hombre wordt niet uitgesproken
i i latina vino zelfde als een ie in zien
j jota jueves als een Nederlandse ch of h, maar iets zachter
k ka kiwi als een k (deze letter wordt alleen gebruikt voor leenwoorden)
l ele lobo zelfde als een Nederlandse l
ll elle calle bij benadering als een Nederlandse j, in sommige delen van Latijns Amerika als sh
m eme madre zelfde als een Nederlandse m
n ene nada zelfde als een Nederlandse n
ñ eñe España als nj in Spanje
o o

olor

plato

klank ligt tussen een o in bot en oo in boot

aan het einde van een woord meer als oo

p pe padre zelfde als een Nederlandse p
q cu queso als een Nederlandse k in kaas
r erre rueda als een rollende r
rr erre doble perro een sterkere r
s ese saber zelfde als een Nederlandse s
t te todo zelfde als een Nederlandse t
u u

fruta

querer

als een Nederlandse oe in snoep

onuitgesproken na een q in que en g in gue, behalve voor voor qü..

v uve Valencia als een b
w uve doble - vaak als een v, wordt alleen gebruikt in niet-Spaanse woorden
x equis exacto als een Nederlandse x of ks
y ye (i griega)

yo

y

as j in jammer, in sommige delen van Latijns Amerika als een sh

een losse y als i in iets

z ceta zapato als th in het Engelse woord thin, merk op: in Latijns Amerika als een s