Bij deze werkwoorden verandert in een aantal persoonsvormen de i in de stam in ie.

A

I