De voorwaardelijke wijs of conditionalis (in het Spaans: modo condicional) wordt gebruikt voor acties waarvan de verwezenlijking afhangt van een voorwaarde. Dit artikel beschrijft de wijze waarop de modo condicional wordt gebruikt in het Spaans.

De voorwaardelijke wijs beschrijft een actie die zou kunnen plaatsvinden afhankelijk van het al dan niet voldoen aan een bepaalde voorwaarde. De voorwaarde die in de als-bijzin is geformuleerd is in de imperfecto de subjuntivo geformuleerd.

Si yo comiera más, estaría muy gordo.
Als ik meer zou eten, dan zou ik heel dik zijn.

Het kan ook gebuikt worden voor een advies. Bijvoorbeeld:

Si yo fuera tú, no dejaría pasar esta oportunidad.
Als ik jou was, zou ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan.

De voorwaardelijke wijs wordt ook gebruikt voor het uitdrukken van toekomstige acties gezien vanuit de verleden tijd. Bijvoorbeeld:

El carpintero dijo que vendría hoy.
De timmerman zei dat hij vandaag zou komen.

Ook wordt de voorwaardelijke wijs gebruikt voor een beleefd verzoek:

¿Me podría hacer un favor?
Zou u mij een plezier willen doen?

In z'n algemeenheid kan je zeggen dat wanneer in het Nederlands het woord 'zou' wordt gebruikt, in het Spaans de condicional wordt gebruikt.

Voltooide voorwaardelijke wijs Condicional perfecto

De voltooide voorwaardelijke wijs (in het Spaans: condicional perfecto) wordt gebruikt wanneer de als-bijzin in de pluscuamperfecto de subjuntivo is geformuleerd. Het wordt gevormd door het hulpwerkwoord haber in voorwaardelijke wijs en het voltooid deelwoord van het vervoegde werkwoord.

Si lo hubiera explicado mejor, lo habrías entendido.
Als ik het beter had uitgelegd, zou je het begrepen hebben.

De voltooide voorwaardelijke wijs wordt ook gebruikt voor het uitdrukken van een actie die afgeronden zou zijn. Bijvoorbeeld:

El pintor habría pintado la puerta hoy.
De schilder zou vandaag de deur geschilderd hebben.

 

Een wijze of tijd?

Soms wordt de voorwaardelijke wijs niet als afzonderlijke wijs maar als een tijd in de aantonende wijs beschouwd.